Om Erik

”Kära Erik! Stort tack för mycket gott samarbete under många år kring Stockholm Water Prize!
Ditt personliga engagemang i priset och din profesionalitet när det gäller arrangemanget
har betytt mycket för vattenprisets nuvarande status och image.”

Erik Kristensen

har bakgrund som dansare och musikalartist på 1980-1990-talet, samt varit projektledare och producent i tv, underhållnings- och eventbranschen i drygt 25 år. Han arbetar alltid för att tillsammans med uppdragsgivaren hitta smarta, skräddarsydda lösningar. Gör alltid sitt yttersta för att hitta de lösningar och samarbetsformer som är bäst lämpade för respektive uppdrag. Han ställer mycket höga krav såväl på sig själv som på sina underleverantörer, allt för att kvalitetssäkra resultatet.