”Har själv varit aktiv inom underhållnings- och eventbranschen i drygt 20 år. Arbetar alltid för att tillsammans med uppdragsgivaren hitta smarta, skräddarsydda lösningar.

Gör alltid mitt yttersta för att hitta de lösningar och samarbetsformer som är bäst lämpade för respektive uppdrag. Jag ställer mycket höga krav såväl på mig själv som på mina underleverantörer, allt för att kvalitetssäkra resultatet. ”